top of page
  • Christopher Juul

1. Tootearendus – mis, kellele ja miks?

Pea kõik ettevõtjad teavad, et tootearendus on vajalik, aitab nende toodete konkurentsivõimet tõsta ning on jätkusuutliku ja pikaajalise edu eelduseks. Kui aga uurida täpsemalt, millest tootearendus koosneb, kuidas on ettevõttes tootearendus planeeritud, kui palju ettevõtte iga-aastasest käibest arendusse investeerib, kes selle valdkonna eest vastutab ja tootearendustegevusi ellu viib, selgub, et planeeritud ja reaalsed tegevused puuduvad.Tootearenduse juhtimine ja elluviimine on jäetud lisakohustuseks muude tööülesannete kõrvalt töötajale, kellel puudub huvi ja teadmised tulemuslikuks tootearenduseks. Tootearendus on nagu iga teine protsessi ja tegevus ettevõtluses: kui see ei ole prioriteet ja sellele ei keskenduta, ei ole ka tulemusi.Investeering tulevikku


Tootearendus on toote elutsükli osa, mille jooksul tuuakse turule uus toode või juba olemasoleva toote parendatud või uuendatud versioon. Tootearenduses võib olla palju erinevaid eesmärke:

• omahinna alandamine,

• täiendava lisandväärtuse loomine,

• konkurentsivõime suurendamine,

• tootmismahtude suurendamine,

• toote lihtsustamine jpm.


Strateegiline ja kaalutletud tootearendus on kasumliku ja kasvu võimaldava ettevõtte üks eeldusi. Täna heas seisus ettevõte võib olla homme raskustes, sest neil puudub konkurentsivõimeline toode.Väärtus klientidele ja müügimeeskonnale


Kliendi ja tarbija vajadusi arvestav tootearendus võimaldab luua toote, mis vastab klientide ja tarbijate nõuetele ja soovidele. Hea toode müüb end ise, võimaldab küsida selle eest kõrgemat hinda ning eemaldada tootest ebavajalikud funktsioonid, mis vaid tõstavad toote hinda lisandväärtust pakkumata. Toote ainus eelis ei tohi olla odav hind ning iga müügiinimene teab, et müüa tuleb väärtust mitte odavat hinda.Eelis konkurentide ees


Konkurendid ei maga, ka nemad arenevad ja arendavad tooteid. Ajaga lisandub uusi kontseptsioone ja ideid, tehnoloogiad arenevad ning turule siseneb uusi konkurente. Tootearendus võimaldab püsida konkurentidest ees ja kaitsta juba saavutatud positsioon või hoopis jõuda konkurentidest ette, kui seda veel ei ole tehtud. Ükski toode ei saa mitte kunagi valmis, sest klientide vajadused muutuvad ning võidavad need, kes suudavad muutustega kaasas käia. Kes arenguga kaasas ei käi, jäävad arengust maha.Sul on toode või plaanid luua toodet? Siis on ka vaja tootearendust


Absoluutselt iga toode, mida me saame osta, kasutada ja müüa, on kellegi poolt arendatud: välja mõeldud, katsetatud, testitud, toodetud ja turustatud. Kui need tegevused on läbimõeldult ja analüütiliselt tehtud, on suurem tõenäosus, et toodet saadab edu. Kui aga nendele tegevustele tähelepanu ei pöörata, ei ole ka erilist mõtet toodet turule tuua, sest vastasel korral on edu tõenäosus minimaalne. 90% turule toodud toodetest ei ela üle esimest 4 aastat, mis tõttu on eriti oluline, et tootearendus ja tootesse tehtud investeeringud oleksid tehtud hoolikalt, õigetel alustel ja planeeritult.Tootearendus kui organisatsioon organisatsioonis


Edukad tooted ei sünni ainult ettevõtte juhtide visioonist, heast disainerist, ideest või projekteerijast. Tootearendus on justkui organisatsioon organisatsioonis, mis vajab strateegilist lähenemist, planeerimist, eelarvestamist, juhtimist, kontrolli ning koos töötavat tervikut. Tootearendustegevusi tuleb planeerida teadlikult ja tulevikku vaadates. Tootearendus võib olla keerukas, ressursimahukas ja kulukas, kuid seda on võimalik ka läbi viia kulu-efektiivselt. Kui soovid täpsemat infot ja nõustamist tootearendusega seotud küsimustes, võta julgesti ühendust.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page