top of page
  • Christopher Juul

5. Neli viisi, kuidas kindlustada oma toote edu praegustel ebakindlatel aegadel


On ilmselge, et majanduses on ärevad ja segased ajad. Keegi meist ei tea, mis täpselt hakkab edasi juhtuma. Inflatsioon on juba laes, euribor ähvardab tõusta, äärmiselt keeruline on leida kompetentseid ja pühendunud insenere ja spetsialiste, materjalide ning komponentide hinnad on laes ning hea kui üldse tarned toimuvad.


Täna toome välja tootearenduse poolel viise, kuidas iga tooteid omav ettevõte saab enda seisu kindlustada ja parandada ka segastel ja keerulistel aegadel.Loo väärtust


Väärtus müüb paremini kui odav hind, see on vast selge enamikule müügiinimestele ja ka tootearendajatele. Headel aegadel võib piisata eduks sellest, et on midagigi, mille järgi on nõudlust. Täpselt nagu ootab korrektuure majandus, ootab korrektuure ka tarbimine ja tarbijate otsused toodete valimisel. Keerulistest aegadest on kõige enam mõjutatud keskpärased ja madalamad ettevõtted ja tooted, kes käivad lihtsalt liidritega kaasas.

Impulssostude osakaal väheneb ning varasemast enam peab fookus olema kliendil, kes päriselt ostab toodet selleks, et tal on seda vaja. See on klient, kes toob väärtust ja päeva lõpuks ka ettevõttesse kasumi, turvatunde ja stabiilsuse. Loo väärtust päris kliendile, lahenda ära tema probleemid ning ta on sõltuv sinu tootest ka keerulistel aegadel. Kindlusta enda juurde see üks päris klient, kelle vajadus ja nõudlus ei kao ära sõltumata sellest, mis toimub ümberringi.Näide: Oled professionaalidele mõeldud töökaitsevahendeid tootev/turustav ettevõte. Sinu eesmärk peaks olema võimalikult palju luua väärtust just kutselistele ehitajatele, lahendama nende suurimaid probleeme ning tegema enda tooted just neile nii vajalikuks ja väärtuslikuks, et isegi kehvematel aegadel ei raatsita sinu toodetest loobuda. Oluline on mitte liigselt keskenduda kodukasutajatele, kes headel aegadel vaatavad samuti profivarustuse poole, kuid võimaluste vähenedes loobuvad.Paku seda, mida kliendil tegelikult on vaja


Üks suurimaid vigu tootearenduses on tegutsemine arvamise baasilt. Hästi lihtne on ette kujutada klienti, tema vajadusi, nõudeid ja soove. Sageli juhtub, et leitud funktsioonid toodetes ei kattu tegelikkuses aga kliendi vajadustega. Pea alati juhtub seda, kui tootearendusse ei ole päriselt sisuliselt kaasatud varasema tootearenduse kogemuse ja taustaga inimesi. Me kõik arvame teadvat, mida keegi vajab ja tahab, kuid ilma seda välja selgitamata pole võimalik seda tegelikult teada, mistõttu on lihtne kindlat klienti silmas pidades arendada hoopis selline toode, mis ei vasta tema tegelikele vajadustele või hullemal juhul on isegi vajadustega vastuolus.

Justkui võiks arvata, et mida rohkem, seda uhkem, kuid igasugused lisafunktsioonid omavad mõju ka kõige olulisematele funktsioonidele tootes, mistõttu lisafunktsioonide lisamine võib kasu asemel hoopis kahju tuua. Oluline on teha võimalikult täpselt ja konkreetselt selgeks kliendi vajadused ja nõuded, et oleks võimalik pakkuda seda, mida kliendil on päriselt vaja. See tagab toote fookuse päriselt olemasolevale klientuurile ja loob neile maksimaalselt väärtust. Lisaks vähendab see muud müra, kasutuid funktsioone ja ressursi raiskamist toote arendamisel ja tootmisel. Näide: Oled jätkuvalt töökaitsevahendeid tootev/turustav ettevõte. Tooteks on peakaitsevahendid mürarikastesse keskkondadesse. Arvamuse baasilt ja ilma klientidega päriselt suhtlemata tunduks hea mõte lisada tootesse näiteks bluetoothiga kõrvaklapid, telefoni hands-free süsteem, raadio, pealamp, päikseprillid jms. Tegelikkuses võib see tähendada, et kui mõnele põhjatu rahakotiga kliendile võiks selline toode olla ideaalne aeg-ajalt kodus ehitus- ja aiatöid tehes, siis võib olla üsna tõenäoline, et näiteks professionaalile, kes teeb 8-10 tunniseid tööpäevi, võib olla antud toode igasuguste lisade tõttu liiga raske ja mitte kuigi ergonoomiline, siis on lisafunktsonaalsusega tegeliku kliendi jaoks tehtud toode kasutuskõlbmatuks.Kõik üleliigne tootest välja


Headel aegadel on lihtne ära unustada kliendid, kelle jaoks toode päriselt on loodud, sest sageli tekib tunne, et kõik saab minna ainult paremaks ja ülesmäge ning peamine fookus nihkub kasvule ja kliendibaasi kasvatamisele. See omakorda toob tootearenduse vaatenurgas võimaliku vajaduse täiendavate tootefunktsioonide järele, kuid nagu varasemast peatükist ja näitest nägime, siis see võib sageli tuua rohkem kahju kui kasu. Rasketel ja keerulistel aegadel on mõistlik toode igas mõttes teha võimalikult lihtsaks.


Igasugused põhitegevust segavad faktorid, funktsioonid ja lisad võib julgelt tootest eemaldada või siis jätta konfigureeritavaks, et kindlaid lisasid soovivad kliendid saavad need lisad hiljem juurde soetada ja lisada, kuid siin on oluline tähele panna, et igale kliendile iga nõuet nullist teha ei saa. Mida lihtsam on toode, seda vähem kulub ressurssi arendusele, ümber tegemistele, prototüüpimisele, tootmisele ja ka ettevõte saab toodet turustades hoida ennast õhukesemana ja on oluliselt vähem detaile, mida on vaja näiteks pidevalt laos hoida.


Väga paljude ettevõtete suur viga on, et soovides agressiivselt ja kiiresti kasvada, hakatakse lisama tootele üleliigseid funktsioone ning kuna sellest tulenevat vajalikku ressursimahtu tugevalt alahinnatakse, kukub ettevõte lihtsalt kokku enda liiga suurte ambitsioonide all.


Näide: Visates välja peakaitsevahenditest igasuguse moodsa elektroonika ja nice to have lisad, jääb alles professionaalile vajalik ja seda võimalikult hästi, tegemata kompromisse tema jaoks. Võimalikult ergonoomiline toode vajalikus mahus konfigureeritavusega, et saaks üht toodet võimalikult hästi kasutada eriotstarbelisteks tegevusteks. Tootel on võimalikult vähe detaile, muutuvaid osi ning tootmine on lihtne ja selge. Sellist toodet on võrdlemisi lihtne eksportida ja tootmist skaleerida. Jääva ära igasugused keerulised ja ressursimahukad arendused, integratsioonid ning keeruline ja mitmeetapiline tootmine, koostamine. Ettevõttel on vaja vähem kompetentsi, inimesi ja käibevahendeid, et sama toodet turustada, tegelikult kaotamata konkurentsivõimes.Tarne- ja tootmisahel puhtaks ja selgeks


Varem keskendusime rohkem toote ülesehitusele, funktsioonidele ja konstrueerimist puudutavatele küsimustele. Iga tootega on paratamatult seotud tootmine ja tarneahel. Mida rohkem on komponente, seda keerukamaks muutub ka tarneahel, tootmine ja vajalikud investeeringud tootmise alustamiseks.


Oluline on vaadata üle ka senised tootmisprotsessid ja tarneahel. Kas on võimalik seda lihtsustada, muuta tootmismeetodeid, leida alternatiivseid tootjaid või üldse korraldada ümber kogu toote tootmist. Paljude jaoks lõpeb tootearendus esimese partii tootmisega. Tegelikkuses sarnaselt klientide vajadustele ja turu muutustele on konstantses muutumises ka tootmissektor. Pidevalt tehnoloogiad muutuvad, arenevad ning see, mis eile oli kallis, on võibolla homme kõige otstarbekam tootmisviis.


Keeruliste aegade eel on mõistlik vaadata põhjalikult üle kogu tootmist puudutav. Mis tehnoloogiaid ja materjale kasutades toode toodetakse? Kas toodetakse ise või allhankijaid kasutades? Mitu erinevat allhanketootjat on ning kui suure osa kogu väärtusahelast keegi võtab? Kas tootmine toimub sihttururiigis, lähiriikides või üldse teisel mandril, seoses tõusvate kütuse- ja transpordihindadega on ka see muutumas oluliseks küsimuseks.


Siin ühte ja selget soovitust ei ole, sest iga tootmine on erinev ning nüansse on väga palju. Oluline on seda punkti aga ka silmas pidada, sest metoodiliselt ja põhjalikult kogu tootmise üle vaatamine võimaldab sageli palju ressursisäästlikumalt opereerida ning vähendada niigi kõrgeid kulusid.8 meelespead tänasest blogist:


1. Loo ja müü väärtust, mitte ära lajata kõige odavama hinnaga

2. Kes on see klient, kes jätkab toote ostmist ka majanduse kokku kukkumise puhul?

3. Mida on päriselt kliendil vaja?

4. Kõik, mis ei aita selgelt kaasa, jäta välja - vähem on rohkem!

5. Iga lisafunktsioon on kulu ja aeg, millel on suur oht ettevõtet pidurdada

6. Lisafunktsioon lisa kliendisegmendi leidmiseks võib põhikliendi jaoks toote ära rikkuda

7. Vaata üle ja proovi lihtsustada tootmist

8. Lihtsusta kogu tarneahelat sellises mahus, mis võimalik


Tootearenduses on palju võimalikke komistuskive ja samas ka võimalusi, millega enda seisu teiste suhtes märkimisväärselt parandada. Hea meelega aitame oma kliente nii tootearenduse kui ka strateegiliste küsimustega. Kui vajad tootearendusega seoses mistahes nõu või abi, võta meiega julgelt ühendust.


Comments


bottom of page