top of page
  • Christopher Juul

4. Kuidas rahastada enda ettevõtte tootearendust?

Tootearenduses ja uute toodete turule toomises üks suuremaid väljakutseid on vajalike tegevuste jaoks finantside leidmine. Tänases blogipostituses teeme ülevaate Eestis peamistest olemasolevatest võimalustest, millega rahastada oma toodete arendamist ja turule toomist.


Toetused

Üheks lihtsaks viisiks kapitalimahukust tootearenduses vähendada on taotleda selleks mõeldud toetusi. Eestis pakub peamiselt sel eesmärgil toetusi väike ja keskmise suurusega ettevõtjatele EAS ja RTK.
Üsna väikse taotluse suuruse juures on taotlemine küllaltki lihtne ja kiire ning positiivse otsuse saamine võrdlemisi lihtne. Efektiivne viis kiirelt arendustegevustega alustada ja väiksemad olulised asjad kiiresti ära teha. Innovatsiooniosakut saab taotleda 2 korda. Toetavate tegevustena saab läbi viia tootearendustegevusi ilma liigse aruandluseta. Sobib ideaalselt tootearenduseks. Makstakse välja peale projekti lõpparuande esitamist.


Projekti maksimaalne kogusumma: 7 500 €.

Omafinantseering: vähemalt 20 %.

Projekti kestus: 4-12 kuud.
Tegemist on Innovatsiooniosaku suurema variandiga, kus toetavad tegevused on samad ning ka toetusega seotud aruandlus ei ole midagi peadmurdvat. Arendusosakut on võimalik saada 2 korda. Sobib ideaalselt tootearenduseks. Makstakse välja peale projekti lõpparuande esitamist.


Projekti maksimaalne kogusumma: 50 000 €.

Omafinantseering: vähemalt 30 %.

Projekti kestus: 4-18 kuud.
Rakendusuuringute programmi näol on tegu suurema toetusprogrammiga, millele positiivse otsuse saamine ei ole enam nii lihtne kui innovatsiooni- ja arendusosaku puhul. Tulenevalt projekti suuremast mahust on toetuse taotlemine märkimisväärselt mahukam, aruandlus ja erinevad nõuded ja lävendid samuti. Programm on mõeldud suuremamahuliseks ja teadusmahukamaks arendustegevuseks. Taotleja konkureerib kõigi teiste kaastaotlejatega toetuse saamise nimel. Uus voor on eelduslikult avanemas 2022 I kvartalis.


Toetuse maksimaalne kogusumma: 2 000 000 €.

Omafinantseering: vähemalt 30-65 % sõltuvalt TRL (Technology Readiness Level) tasemest .

Projekti kestus: kuni taotlemisele järgneva 2 kalendri aasta jooksul.
Küllaltki suure mahuga toetus, mille omafinantseeringu osa on samuti kõrge. Sobib ettevõttele, kelle viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000€. Toetust saab kasutada sarnaselt Innovatsiooni ja Arendusosakule analoogsetele tegevustele. Sobib hästi juba turul tegutsevale korraliku käibega ettevõttele, kes soovib läbi viia suuremaid tootearendustegevusi ning soovib omafinantseeringut vähendada läbi toetuse.


Projekti maksimaalne kogusumma: 1,1 mln €.

Omafinantseering: vähemalt 65 %.

Projekti kestus: kuni 31.08.2023.
Toetus, mis kunagi oli pikalt läbi EASi taodeldav, on nüüd täielikult liikunud Riigi Tugiteenuste Keskuse alla. Toetus on mõeldud vähem kui 24 kuud vanale ettevõttele, kes soovib realiseerida äriplaani. Toetavate tegevustena on võimalik läbi viia ka tootearendust. Nõueteks on projekti lõpuks luua 1 töökoht ja projekti lõpetamisest aasta jooksul ka teine töökoht. Teisel aastal peale projekti lõppu peab aastane müügitulu ületama 80 000€ piiri. Toetuse saamise eelduseks on, et ettevõtte müügitulu ega bilansimaht ei ületaks enne taotlemist 80 000€ piiri.


Projekti maksimaalne kogusumma: 18 750 €.

Omafinantseering: vähemalt 20 %.Laenud


Laen õiges kohas ja kaalutletult on suurepärane finantsinstrument, mis võimaldab ettevõttel kiiremini kasvada ja oma eesmärke saavutada. Heidame ka pilgu peale laenudele, millega oleks võimalik rahastada ettevõtte kasvu ja arengut.
Kredexil on laenutoode, mis on mõeldud just alustavatele ettevõtetele, mis vajavad kapitali, et enda ettevõtmine käima panna. Laenu pakutakse kuni kolm aastat vanadele ettevõtetele oma ettevõtte investeeringute või käibevahendite rahastamiseks. Sihtotstarbelisel kasutamisel on laenu saamiseks vaja tagatist või käendust kuni 25% ulatuses laenusummast. Kuni 50 000 € võib laenust kasutada käibevahenditeks.


Maksimaalne laenusumma: 100 000 €.

käendus: kuni 25 %.

Intress: 7% + 6 kuu Euribor.

Laenutähtaeg: kuni 60 kuud.Ärilaenud pangast

Kõik klassikalised pangad pakuvad ettevõtetele laene erinevates summades. Valikus on laenu summaga alates mõnest tuhandest ning ülemist piiri pea ei olegi. Sõltuvalt summast ja otstarbest on väiksematel laenude kasutamine vaba ja reguleerimata, samal ajal suuremate laenusummade juures eeldatakse kindlaid ja projektipõhiseid tegemisi ning võidakse oodata ka teostavate projektide omaosalust. Väiksematel laenudel piisab juhatuse liikme käendusest ning suuremate puhul on vaja ka juba lisatagatisi kinnisvara või muu põhivara näol.
Investeerimisplatvormid


Kui ettevõtte tuleb turule täiesti uue tootega, kuid ettevõtjatel on kogemus, teadmised ja usaldusväärsus olemas eelnevatest ettevõtmistest, tasub ka kaaluda avalike investeerimisplatvormide kasutamist. Sageli eeldab see ettevõtte mingit varasemat tegevust ja ajalugu, et ettevõte paistaks usaldusväärsena.


Üheks heaks võimaluseks investeerimisplatvormidel investeeringuid kaasata, on luua spinoff ettevõte, mis kasutab olemasoleva ettevõtte tehnilisi teadmisi ja kompetentsi, kuid kus uue toote jaoks luuakse eraldi keha, mille kasvustrateegia on pigem startupilik ning mille kasvatamisse soovitakse kaasata investoreid ilma, et varasem ettevõte peaks uusi osanike kaasama enda ärisse.


Enimlevinud platvormideks on Funderbeam, Fundwise, Seedblink ja Seedrs, millest igaühel on omad eelised ja eripärad ning nende seast kindlasti leiab iga ettevõte endale just sobiva viisi rahastusvooru läbiviimiseks.


Riskikapital


Iduettevõtlus on populaarne ja riskikapital samuti. Eestis on riskikapitali pakkuvaid fonde ja asutusi mitmeid ja mitut tüüpi erinevatele ettevõtetele. On fonde, kes investeerivad eri faasides erinevate fookustega ettevõtetesse. On laenupakkujaid, investoreid, enamusosaluste ostjaid jpm.
Estbani võrgustik koondab Eesti aktiivsed ingelinvestorid, kes otsivad peamiselt kõrge kasvupotentsiaaliga teekonna alguses olevaid ettevõtteid, kes otsivad rahastust toote arendamiseks, toote ja idee valideerimiseks. Peamiseks rahastusvooru mahuks on 20 000 kuni 500 000 €.
ESTVCA koondab Eestiga seotud riskikapitali fonde, kelle seas on erineva tausta ja strateegiaga tegutsejaid. Kindlasti sobilik valik, kui ettevõte on juba turul olnud, enda sektoris tugeval positsioonil ning soovib rahastada ettevõtte kiiret kasvu ja turuosa kasvatamist.Lõpetuseks 7 küsimust, mida endalt küsida enne rahastusmeetodi valikut:


1. Millises faasis ettevõte on?

2. Millisteks tegevusteks täpselt kavatsed rahastust leida?

3. Kas pakud osalust, võtad laenukohustuse või omaosaluse kohustuse?

4. Kas on valdkonnaspetsiiflisi toetusi, meetmeid, mida saaksid kasutada? Nt: KIK

5. Kas teed ise või ostad teenusena sisse?

6. Uus ettevõte või kasvatad olemasolevat?

7. Kui suurt riski oled valmis võtma?Tekkis mõtteid või küsimusi? Võta julgelt meiega ühendust ja leiame koos parima viisi, kuidas rahastada sinu tootearenduse projekte ning millistest teenustest võiks just sinu ettevõttele kõige rohkem kasu olla.

Comments


bottom of page