top of page
  • Christopher Juul

2. Millistest etappidest koosneb üks klassikaline tootearenduse projekt?


Eelmises postituses kirjutasime, mis on tootearendus ning miks on see iga konkurentsivõimelise ettevõtte jaoks oluline ja prioriteetne valdkond. Tänases postituses kirjutame lahti, millistest etappidest võib üks klassikaline tootearenduse projekt koosneda.


Tootearenduses on erinevaid meetodeid toote arendamiseks ning sellest tulenevalt ka täpne lähenemine võib erineda, kuid kirjutame lahti kõige enamlevinud, lihtsama ja klassikalisema meetodi, mille kohta oleme näinud, et just selline lähenemine viib kõige enam ja paremini meie klientide tooted eduni.Idee


Tootearenduses algab kõik ideest. Idee võib tulla suvalisel hetkel saades inspiratsiooni mõnest juhtumisest, seiklusest või puhates. Ideid on võimalik ka teadlikult genereerida ja kaardistada ning välja töötatud meetodeid kasutades jõuda lõpliku ideeni, millega on üldse mõtet edasi töötada.Turu-uuring

Erinevalt tavapärastest ettevõtluses sageli läbiviidavatest turu-uuringutest keskendutakse siin etapis eelkõige olemasolevate konkureerivate või analoogsete toodete ja nende funktsioonide kaardistamisele. Lisaks analoogsetele ja konkureerivatele toodetele analüüsitakse ka sarnase lahenduspõhimõtte, funktsionaalsuse või tehnoloogiliste lahendustega teistsuguseid tooteid.

Etapi eesmärgiks on aru saada, millistel põhjustel ja milliste nõuete alusel töötades on mingid konkreetsed lahendused tekkinud. Turu-uuringu tulemuseks on teadmiste ja nõuete kogum, mida järgnevates etappides süstematiseeritakse ning mille alusel hakatakse toodet arendama.Toote- ja tootearenduse planeerimine

Eelnevates etappides on tekkinud arvestatav hulk infot, mis järgmisena struktureeritakse. Etapis kirjutatakse lahti toote spetsifikatsioon tootele vajalike nõuete ja soovidega. Seejärel luuakse täpne arendusplaan ja ajakava arendustegevuste läbiviimiseks, mille alusel saab liikuda sisulisema arendustegevuse juurde ning hakata kliendi ideed realiseerima.Kontseptsioon

Kontseptsioon on suur ja põhjalik etapp, mille jooksul tehakse peamiselt just analüütilist tööd ja analüüsitakse läbi kõikvõimalikud teadaolevad toodet puudutavad osad.


Kontseptsiooni loomise etapis alustatakse toote põhifunktsioonide defineerimisest. Seejärel nende alusel jaotatakse toode sobivateks mooduliteks. Edasi hakatakse igale funktsioonile leidma erinevaid võimalikke lahendeid ning tekib morfoloogiline maatriks toote funktsioonidest ja võimalikest põhimõttelistest lahenditest.Peale morfoloogilise maatriksi valmimist genereeritakse moodulite põhiselt funktsioonide eri lahendite alusel võimalikud põhimõttelahendid. Järgmisena analüüsitakse võimalikke põhimõttelahendeid, tehakse nende seast arvestades toote nõudeid ja kriteeriumeid valik, millega minna arenduses edasi ja millised jätta kõrvale.


Kui on leitud sobiv hulk väljavalitud lahendeid, analüüsitakse iga mooduli igat valitud lahendit põhjalikumalt, kaardistatakse võimalikud konfliktid ja erinevad lahendused eri funktsioonide ja funktsioonilahendite vahel. Kontseptsiooni etapi tulemusena valmib detailne, analüüsitud ja korrastatud sisend tootedisaini loomiseks.Tootedisain


Tootedisaini etapis saavad kontseptsiooni etapis väljatöötatud lahendid esimest korda visuaalse kujutuse tootekontseptide näol. Tootedisaini etapis pannakse kõik olulised funktsioonid ja nõuded omavahel geomeetriliselt kokku sobima ja vajadusel veel erinevaid funktsioone ja lahendeid täiendatakse, genereeritakse juurde või kombineeritakse. Tootedisaini etapi lõpuks on valitud välja lõplik tootekontsept, mis on valmis tööstusdisaini ja projekteerimise etapiks.Tööstusdisain ja projekteerimine

Peale tootekontsepti välja valimist luuakse tootele arhitektuur, projekteeritakse detailid, ühenduskohad ja kõik vajalikud tehnilised sõlmed. Arvestatakse ja analüüsitakse koostatavust, toodetavust. Etapi lõpuks on valminud toote virtuaalne prototüüp, mille põhjal on võimalik toode 3D visualiseerida, prototüüpida, viiakse läbi vajalikud tehnilised arvutused, simulatsioonid ja analüüsid.Prototüüpimine

Prototüüpimisel valime vastavalt projekti eesmärkidele ja nõuetel kõige optimaalsema prototüüpimismeetodi ja tehnoloogia, et iga loodud prototüüp annaks maksimaalselt vajalikku infot ning oleks seejuures võimalikult kulu-efektiivne. Vajadusel prototüübime tootearenduse erinevate etappide jooksul, et kiirelt ja füüsiliselt katsetada erinevate ideede ja võimalike probleemide lahendusi.


Prototüüpimise etapi lõpuks on saadud piisaval hulgal uusi teadmisi, mille põhjal teha viimased täiendused ja parandused ning kui rohkem täiendamist toode ei vaja, saab liikuda edais toote tootmisesse integreerimise juurde.Tootmisesse integreerimine ja turule toomine

Peale prototüüpimist ja eelnevate arendusprotsesside eduka õnnestumise korral saab edasi liikuda tootmise juurde. Klientidel, kes toodavad ise tooteid, aitame integreerida toote nende tootmisesse ning kliendid, kes ostavad tootmist teenusena sisse, abistame ja aitame suhtlemisel tööde teostajatega, seisame selle eest, et toote turustaja huvid oleks tagatud ja toode toodetakse vastavalt seotud nõuetele ja soovidele.Tootearendusprotsesse on võimalik viia läbi erineva põhjalikkusega ning erinevaid võimalikke etappe ja meetodeid on rohkem, kui siin kirjeldasime. Iga projekt on unikaalne ja mõnevõrra erinev, mistõttu läheneme igale kliendile ja projektile unikaalselt ning loome arendusplaani arvestades konkreetse kliendi soove ja vajadusi. Kui vajad tootearendusega seoses mistahes nõu või abi, võta meiega julgelt ühendust.

Comentários


bottom of page